In Dataskydd

I samband med att nya dataskyddsförordningen har trätt i kraft behöver många företag, organisationer och myndigheter utse ett dataskyddsombud (DSO). För många är det obligatoriskt för andra att rekommendera. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller, informations- och utbildningsinsatser.

IFI har just avslutat den första kursomgången av utbildningen Dataskyddsombud– om rollen, ansvaret och det praktiska arbetet och vi ställde några korta frågor till Kennet Wahlberg, Senior Advisor Information Security, MSc, BSc på Enfo som deltog vid kurstillfället.

Varför valde du att gå IFI:s kurs Dataskyddsombud? 

I min konsultroll så har jag de senaste åren jobbat mycket med att assistera både min arbetsgivare och våra kunder att utveckla sin förmåga att efterleva GDPR. Till stora delar är jag självlärd och jag kände att jag behövde få en kurs som gav mig överblicken kring Dataskyddsombudets roll. Allt för att bättre kunna stödja våra kunder nu när det är på allvar och de måste kunna påvisa efterlevnad.

Vilka var de viktigaste lärdomarna du fick med dig?

Att mycket är fortfarande osäkert och att mycket kommer att fastställas via avgörande i domstolar och myndighetsutlåtande de komma de åren. Att byggandet av GDPR efterlevnad är ett kontinuerligt arbete som måste göras varje dag. Och att Dataskyddsombudet inte kan lösa allt själv. De behöver ha hjälp av alla sina medarbetare och ha en förmåga kommunicera med alla.

Hur tror du att du kommer kunna tillämpa det du har lärt dig i ditt jobb? 

Jag kommer att kunna tala om dessa saker med en större auktoritet och självförtroende eftersom jag fått med mig många bra exempel och argument från samtalen med de andra deltagarna under kursen.

Läs mer om utbildningen och säkra en plats på kurstillfället 29 november!

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.