NYHET!

Nu har vi uppdaterat webinariet om Molntjänster den 25 augusti – med en rykande färsk del om dataöverföring och molntjänster hos amerikanska molnleverantörer. Vi går då igenom EU-domslutet, dess praktiska konsekvenser för svenska verksamheter och du får en åtgärdslista i 5 steg, med utgångspunkt i domslutet. Till anmälan!

Sommarens EU-domslut gällande dataöverföring till USA får väldigt stora konsekvenser för svenska företag och myndigheter, inte minst på grund av den omfattande användningen av amerikanska molntjänster. EU-domslutet innebär att det har fastslagits att Privacy Shield inte ger tillräckligt skydd för europeiska verksamheter mot statlig övervakning och granskning i USA. I denna del får du den kunskap du behöver gällande vad domslutet innebär för svenska verksamheter, på kort och lång sikt.

 Ur innehållet i denna del:

  • EU-domslutet gällande Dataskyddsavtalet/Privacy Shield – innehåll och omfattning
  • Dess konsekvenser för svenska företag och offentliga verksamheter
  • Åtgärdslista på 5 steg – dessa åtgärder bör du vidta omgående

Detta tittar vi närmare på:

Domslut: EU domstolens dom 311/18 avskaffade inte bara Privacy Shield som grund för dataöverföring mellan EU och USA utan gjorde även de avtalsmekanismer (s.k. SCC) som både Microsoft och Google m.fl. använder i princip obrukbara eftersom man var tydlig med att alla leverantörer utanför EU måste garantera samma skydd för individen som man erhåller inom EU genom GDPR. Denna dom gäller med omedelbar verkan.

Konsekvenser:
Vi öppnar upp för dialog och frågor kring hur företag och organisationer nu bör agera i denna situation, i de fall man sitter i befintliga avtal med amerikanska leverantörer. Vi kommer att gå igenom vilka konsekvenserna blir avseende användningen av standardavtalsklausuler för överföringar till USA, då domslutet innebär att dessa bör anses vara oförenliga med GDPR. Eftersom det också hölls ett Hague Forum veckan innan domslutet kom, där EDPS tydligt påvisar många brister i Microsofts nya avtal, så framgår det nu med all tydlighet att man måste se över samtliga avtal med amerikanska molnleverantörer.

Åtgärder: Innan du kontaktar dina leverantörer bör du ha en strategi kring vad du vill åstadkomma – vilket både EDPS och EDPB rekommenderar. I detta block går vi igenom en åtgärdslista på 5 steg om på vilket sätt du kan och bör hantera situationen.