AI–juridik

Regelverk, säkerhetskrav och upphandling

12 SEPTEMBER 2024

Datum & tid

12 september
kl 09:00-14:00

Plats

Digitalt event – delta där du är

Pris

Ordinarie pris 4 450 SEK exkl. moms.

Grupprabatt

Anmäl flera deltagare samtidigt och nyttja vår grupprabatt delta 3 betala för 2!

Våra Villkor

Klicka här

AI–juridik

Regelverk, säkerhetskrav och upphandling

Utvecklingen inom AI går just nu i mycket hög fart. Många verksamheter vill komma i gång med AI-projekt för att testa olika vägar till att effektivisera arbetssätt och utveckla nya produkter och tjänster. Innan verksamheten sätter i gång är det viktigt att ha kunskap om de juridiska förutsättningarna och att vi har koll på IT-miljön. Under denna konferens den 12 september kommer vi att titta närmare på de regelverk som styr och påverkar användningen av AI. Vi tittar på AI-förordningen men även på GDPR i relation till AI då vi inte får glömma dataskyddsfrågorna i detta sammanhang.

Du kommer även att få lyssna till praktiska erfarenheter från AI-projekt med fokus på konsekvensbedömningar, säkerhetskrav och interna samarbeten mellan juridik och IT samt relevanta upphandlingsfrågor. För att verksamheten ska kunna säkra en effektiv användning av AI och göra rätt från början, kan det vara bra att ha ett styrdokument eller internt regelverk på plats. Under dagen får du se exempel på hur ett sådant kan tas fram och spridas i verksamheten.

Program

09:00

IFI hälsar välkommen

Anna CollinAnna Collin
Director
IFI

09:05

EU:s AI-förordning och dess konsekvenser för svenska verksamheter

 • Översikt, detta innehåller den nya AI-förordning
 • Riskbaserat angreppssätt – så kategoriseras AI-system
 • Vilken AI kommer att bli helt förbjuden och vilken anses vara hög risk (och därmed hårt reglerad)
 • Förväntade praktiska konsekvenser – för olika typer av verksamheter
 • Vad innebär den nya förordningen vid användande av Chat GPT eller annan generativ AI?
 • Sanktionsavgifter vid överträdelser
 • När börjar de olika kraven att gälla?

Caroline Sundberg
advokat och partner,
Snellman

10:00 - Förmiddagspaus

10:20

GDPR och AI – möjligheter, risker och praktiska utmaningar 

 • Hur kan du säkerställa dataskyddsprinciperna vid användning av AI? Vilken rättslig grund kan du använda? Hur bör de registrerade informeras?
 • Vilka dataskyddsrisker finns vid användning av AI och vad kan du göra för att hantera dem?
 • Var kan du börja och vilka lärdomar kan du ta med dig från ditt GDPR-arbete?
 • Hur kan du se till att medarbetarna använder AI på ett säkert och korrekt sätt?
 • Vilken vägledning finns på området och vad säger tillsynsmyndigheterna

Karin SchurmannKarin Schurmann,
advokat och partner,
MAQS

11:10 Kort paus

11:20

Inköp och avtal med fokus på AI

 • Avtalsreglering och viktiga aspekter att beakta, till exempel sekretess och DORA
 • Vad finns det för typer av AI-avtal och vad bör du fokusera på vid granskning och förhandling av AI-avtal?
 • Hur säkrar du att rätt kompetenser internt är med i kravställningsprocessen för att hantera olika typer av risker som exempelvis legala, operationella och informationssäkerhet
 • Checklista för inköpsprocessen för att identifiera och hantera risker

Linus Larsén,
advokat,
Advokatfirman Delphi

12:00 Lunch

12:40

Tvärfunktionellt arbete för att skapa ett AI-regelverk för verksamheten

 • Bakgrund och uppstart av arbetet med att ta fram regelverket för verksamheten
 • Att våga reglera och ge juridisk vägledning utifrån den information vi har när det sker en snabb utveckling
 • Hantering av information, personuppgifter, sekretess och känslig information – vilka områden tar dokumentet upp?
 • Befintliga lagar och regler – så sätter vi dem i ett AI-perspektiv för att påminna om vad som gäller
 • Utbildning, spridning och praktisk tillämpning – så används dokumentet i verksamheten

Linnéa Princis,
kommunjurist,
Kungsbacka Kommun

13:20

Balansen mellan affärsnytta och compliance vid införandet av AI

 • Att börja i rätt ände – så förbereder vi oss inför AI-förordningens ikraftträdande
 • Välfungerande samarbete mellan produkt, engineering och legal – hur når man dit?
 • Hur tar vi till oss AI för att hålla oss konkurrenskraftiga utan att tumma på compliance?
 • Exempel på hur vi tittar på och utvärderar nya AI-funktioner

Corinne Hedlund Nytén, 
chefsjurist,
Jobylon

14:00 Konferensen avslutas

Talare