Workshop - Att skapa digital innovation med IT-sourcing

Beskrivning

Datum21 mars 2018
Tid12.30-17.00
PlatsNalen, Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm
Boka i min kalender


Efterfrågan på nya digitala tjänster blir allt större från såväl privata företag som inom offentlig sektor. Detta ställer höga krav på innovationsförmågan i IT-sourcing. Hur kan dagens modell för IT-sourcing förenas med kundernas innovationsbehov?

Hållbarhet, globalisering och digitalisering är megatrender som påverkar alla verksamheter i dag. Men smarta lösningar kräver också nya innovationer. För många kunder och leverantörer av IT-sourcing innebär det ett dilemma, eftersom det anses svårt att förena innovation med de ständigt närvarande kraven på kostnadseffektivitet. För den som lyckas finns det mycket att vinna.

Vi erbjuder en workshop som syftar till att öka er förmåga att hantera denna viktiga framtidsfråga på ett så effektivt och inspirerande sätt som möjligt.

IT, RELATIONER OCH INNOVATION
Under eftermiddagen belyser vi olika strategier för att hantera innovation. Genom erfarenhet och teori visar vi hur man kan analysera organisationens innovationsbehov och stärka dess innovationsförmåga, samt hur detta kan hanteras och formuleras i en sourcingrelation.
Teknik i sig är bara en del av IT-sourcing − det är också en förhandling som ständigt sker i relation med andra människor. Viktiga aspekter i sammanhanget är därför ansvars- och rollfördelning, samt utformning av lämpliga samarbetsformer.
Workshopen bygger på forskningsstudier från Handelshögskolan i Stockholm, och ger dig evidensbaserad kunskap och praktiska verktyg kombinerat med verkliga exempel och case.

RESULTAT
Under en intensiv halvdag kommer vi att arbeta tillsammans med att fastställa vad kunder och leverantörer behöver göra och tänka på för att kunna leverera mer innovationskraft i sin affärsrelation.
Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som är direkt användbara i arbetet med sourcingstrategier, samt vid implementering av förbättringsprogram som syftar till ökad innovation i en befintlig sourcingrelation.

Vi belyser följande typer av frågor under eftermiddagen:

 • Varför innovation ofta är svårt att uppnå i IT-sourcing 
 • Vilken typ av partnerskapslösning som passar i olika sourcingsituationer
 • Hur du kan gå till väga för att bygga in mer innovationskraft som möter krav på digitalisering i kommande och existerande sourcingaffärer

Workshop

Datum21 mars 2018
Tid12.30-17.00
PlatsNalen, Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm
Boka i min kalender


Presentation och innehåll
Innovation i IT-sourcing, introduktion till området – utmaningar och trender

 • Outsourcing och sourcing – vad säger forskningen? Vad är viktigt för att lyckas?
 • Innovation – hur definierar vi begreppet och hur kan man tänka kring det?

Presentation av modeller
Metod och modell för att arbeta med sin innovationsstrategi

 • Tillämpning – innovationsstrategi för egna fall
 • Praktisk tillämpning av modeller på egna fall

Erfarenheter i praktiken
Sourcing med innovationsambitioner

 • Dilemmat med innovation i sourcing – presentation av aktuella forskningsresultat
 • Att skapa förutsättningar för innovation i IT-sourcing
 • Vägar framåt och fallgropar
 • Handlingsalternativ

Föreläsare

Jon Rognes
Deputy Secretary General
Mattias Axelson
Ekonomie doktor

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 3 950 kr inkl. utförlig kursdokumentation och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före start, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 1000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka Workshop

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

21 marBoka

Har du frågor om kursen?