Sourcingdagarna 2018

Välkommen till Sourcingdagarna 2018

Datum20 mars 2018 - 21 mars 2018
Tid09.00-17.00
PlatsNalen, Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm
Boka i min kalender


I takt med att IT blir en alltmer affärskritisk funktion är blir det allt viktigare att ha en fungerande sourcingstrategi på plats. Du behöver fatta välinformerade beslut kring vilka delar av IT-verksamheten som är bäst att behålla inhouse och när externa leverantörer kan vara rätt väg för att driva digitalisering och innovation.
Under den uppskattade branschmötesplatsen Sourcingdagarna den 20-21 mars kommer vi att titta närmare på sourcing från flertalet relevanta perspektiv. Vilka är de aktuella trenderna globalt inom sourcing? Hur garanterar du att känslig information hanteras på ett säkert sätt när du outsourcar? Vilka är framgångsfaktorerna för att få till ett lyckat samarbete med dina leverantörer?
Sourcingdagarna bjuder på framstående experter och aktuella case varvat med nätverksmöjligheter och erfarenhetsutbyte. Programmet är under uppbyggnad men inom kort kommer vi att presentera de första talarna.

Målgrupp
I första hand riktar sig konferensen Sourcingdagarna till CIO:er, IT-chefer, IT-strateger, verksamhetschefer, inköpare, upphandlare, jurister, HR, konsulter, rådgivare och leverantörer. Konferensen vänder sig till anställda både inom offentlig förvaltning och näringsliv och tar upp aktuella frågeställningar och erfarenheter i samband med sourcing av IT-tjänster. Vi rekommenderar denna konferens till våra Certifierade Avtalsstrateger.

Workshop - Att skapa digital innovation med IT-sourcing
Efterfrågan på nya digitala tjänster blir allt större från såväl privata företag som inom offentlig sektor. Detta ställer höga krav på innovationsförmågan i IT-sourcing. Hur kan dagens modell för IT-sourcing förenas med kundernas innovationsbehov? Vi erbjuder en workshop som syftar till att öka er förmåga att hantera denna viktiga framtidsfråga på ett så effektivt och inspirerande sätt som möjligt. Läs mer här!

Program

De första stegen mot DevOps
Cecilia Borg, CDO, Looklet 

 • Hur gör DevOps organisationen mer innovativ, robust med och ger bättre kundnöjdhet?
 • Identifiera de första stegen mot implementering och den hjälp man kan ta in utifrån
 • Vanliga misstag och fallgropar när man går mot DevOps

Digitalt ledarskap – vilka nya krav ställs på dig som ledare när hela verksamheten blir digital?
Christer Forsberg Philip, CDO, Stockholms stad

 • Hur skiljer sig det digitala ledarskapet från ett mer traditionellt ledarskap inom IT?
 • Processer, roller och forum
 • Hur ska samarbete mellan CIO, CDO och CTO se ut? Hur skiljer sig rollerna?

Rätt sourcingstrategi för att driva digitalisering och transformation av IT
Ann-Marie Ovin, CIO, Advokatfirman Vinge

 • Att ta fram en framgångsrik sourcingstrategi för att skifta fokus från IT-drift till att kunna driva digital transformation
 • Upphandling genom dialogbaserad metodik – skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och friktionsfritt samarbete
 • Så säkerställer du att outsourcingen lever upp till högt ställda säkerhetskrav redan i upphandlingsfasen

Hur kan offentlig upphandling bli mer effektiv så vi inte fastnar i överprövningar?
Martin Bogg, Associate, Advokatfirman Delphi

 • Så jobbar du som beställare proaktivt vid upphandling genom att begära in synpunkter på underlaget redan innan
 • Konsten att utforma upphandlingsdokumenten för att minimera risken för överprövning och underlätta anbudsgivning
 • Dialog och samtal som verktyg för att stoppa överprövningar

IT-Sourcing i offentlig sektor 2018
Ulf Nygren, ansvarig outsourcing offentlig sektor och Nils Knutsson, Senior Advisor, Tieto

År 2010 släpptes den uppskattade och välanvända skriften ”IT-Sourcing i offentlig sektor 2010”. I samband med Sourcingdagarna 2018 släpps en uppdaterad version av boken. Innan det är dags för mingel och releasefest för boken får du lyssna till ett samtal med författarna Nils Knutsson och Ulf Nygren från Tieto. De delar med sig av sina reflektioner och sammanfattar de viktigaste lärdomarna från boken och berör bland annat följande områden:

 • Den offentliga outsourcingen i siffror
 • Olika metoder för outsourcing
 • Målsättningar och måluppfyllelse för outsourcing
 • Single sourcing vs multisourcing
 • Utveckling och trender – vad händer inom sourcingområdet framöver?

Gemensam upphandling av outsourcingtjänster med god förankring i verksamheten
Anders Fredriksson, IT-strateg, Knivsta Kommun

 • Framgångsrik förankring i verksamheterna - Hur få verksamheterna att tänka framtid och förstå vilka behov de har framåt på grund av digitalisering?
 • Vad var för- och nackdelar med gemensam respektive enskild upphandling både från kund- och leverantörsperspektiv
 • Vad ska man särskilt tänka på då man går samman i ett gemensamt upphandlingsprojekt?

Talare

Anders Fredriksson
IT-strateg
Ann-Marie Ovin
CIO
Björn-Erik Willoch
Senior advisor
Cecilia Borg
CDO
Christer Forsberg Philip
CDO
Martin Bogg
Associate
Nils Knutsson
Senior Advisor
Ulf Nygren
Outsourcing Director Public sector

Se alla föreläsare

Samarbetspartners

Pris och villkor

Pris: 7 950 kr inkl. dokumentation, två dagars frukost, lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten Eventuella rabattkoder anges i fältet "Fakturauppgifter". Rabatter går ej att förena med varandra.

Villkor: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Anmäl dig till konferensen här

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

20-21 marBoka

Kursbetyg

Tidigare deltagare berättar

Vad tyckte du var bra, generellt sett, med konferensen?

Stig Renholm, Konsult, Infraforum AB.Betyg 4/5
"Bra talare på det stora hela. Intressanta ämnen och framförallt det som handlare om digitalisering och sourcingutmaningar"

*

Linda Jonsson, Projektledare, MSB. Betyg 5/5
"Bra ämnen, föreläsare, upplägg och logistik under dagarna. Bra med både gemensamma pass och individuella; valbarhet. Bra deltagare (varierande organisationer). Bra med moderator"

*

Anja Clausin, Ansvarig för Vendor Contract management på IT-enheten, Apoteket. Betyg 4/5
"Intressant att höra hur andra hanterar de frågor som jag själv hanterar och de gemensamma utmaningar vi ställs inför inom allt från sourcingstrategier, upphandlingsmetoder och avtalsinnehåll!"

*

Har du frågor om kursen?