Sourcingdagarna 2017

Beskrivning

Hur påverkar digitaliseringskrafterna och molnutvecklingen outsourcing?

Digitaliseringen går allt snabbare och skapar nya förutsättningar för hur företag och organisationer ska bedriva sin verksamhet och lyckas med sin affär. Den snabba digitala utvecklingen ställer inte minst nya krav på outsourcing. Du behöver inte bara ha kunskap om det senaste inom sourcing, molntjänster och affärsmodeller. Du måste även se till att vara uppdaterad på det den nya dataskyddsförordningen (GDPR) för att kunna skriva säkra avtal för sourcing och molntjänster.

Under Sourcingdagarna 14-15 mars på 7A Odenplan i Stockholm fick vi lyssna till ett flertal högaktuella praktikfall, expertföreläsningar och panelsamtal där vi fick ta del av de senaste nyheterna inom sourcing och outsourcing.

Konferensen arrangeras för åttonde året i rad och vi är stolta över att Sourcingdagarna är en väletablerad mötesplats för kunskapsutbyte och diskussion.

Vi ser fram emot att fortsätta skapa årets viktigaste mötesplats för dig som arbetar med sourcingfrågor!

 • Så påverkar digitaliseringen och molntjänster våra föreställningar om outsourcing
  En ny generation av verksamheter, affärsmodeller och samverkansformer dyker upp framöver där många historiska vinnare blir förlorare och oväntade innovatörer kommer förvåna.
 • Skriv kontrakt i världsklass och öka din förståelse för den nobelprisvinnande kontraktsteorin - dra lärdomar av ekonomipristagarna Oliver Harts och Bengt Holmströms bidrag inom kontraktsforskning
 • Kortare väntetider och möjlighet till tidigare behandling för cancerpatienter genom digitalisering och outsourcing. Lyssna till erfarenheter från projekt PATOS inom cancervården i VG Region

Målgrupp

I första hand riktar sig konferensen Sourcingdagarna till CIO:er, IT-chefer, IT-strateger, verksamhetschefer, inköpare, upphandlare, jurister, HR, konsulter, rådgivare och leverantörer. Konferensen vänder sig till anställda både inom offentlig förvaltning och näringsliv och tar upp aktuella frågeställningar och erfarenheter i samband med sourcing av IT-tjänster. Vi rekommenderar denna konferens till våra Certifierade Avtalsstrateger.

Föreläsningar

IKEA - så jobbar vi med fokus på kultur, värderingar, affärsmodell och digitalisering
Lasse Gunnarsson, Business Solutions Manager, IKEA

Lasse kommer att ge en inblick i hur IKEA jobbar med fokus på företagskulturen, värderingar och affärsmodellen i den snabbt växande digitala världen som vi lever i och som IKEA vill vara relevant för.

Modernisering och digitalisering av vården i Stockholms Läns Landsting
Daniel Forslund, 
Innovationslandstingsråd (L), SLL

Daniel berättar om hur SLL moderniserar och gör vården mer tillgänglig genom digitalisering. Om det intensiva arbete som pågår i SLL för att ge patienter och vårdpersonal smartare digitala verktyg. Här är upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö (3R) en del, men även konsolideringen av gamla system, introduktionen av nya e-tjänster som journal via nätet och nya sätt att möta vården såsom asynkrona besök och videobesök.

Digitalt först –hur samverkar vi för en effektiv förvaltning?
Annika Bränström, Genereldirektör Bolagsverket & Ordförande i E-delegationen

Sveriges digitala utveckling är nu i fokus mer än någonsin, både för företag och offentliga organisationer. Regeringen har antagit strategin ”Digitalt först”. Vad innebär det för oss myndigheter, hur har vi arbetat och hur fortsätter arbetet. Vi ska ha fokus på behovsdriven utveckling, vi ska samarbeta och bidra med enkla, säkra och användbara e-tjänster. Vi pratar om livshändelser, sömlöshet och snabbhet. Inom eSamverkansprogrammet samverkar ett tjugotal myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting för att den här utvecklingen ska bli så bra som möjligt, för så många som möjligt

Digital Patologi
Henrik Plym-Forshell, Head of Healthcare & Welfare solutions, Tieto tillsammans med VGR

Henrik Plym-Forsell från Tieto tillsammans med VGR berättar om det gemensamma projektet PATOS, det stora digitaliserings- och outsourcingprojekt inom cancervården i VG Region som på så många sätt är banbrytande. Förväntningarna är höga att detta kommer ge väsentligt bättre tjänster till patienterna med både kortare väntetid på testresultat och möjligheten till tidigare behandling.  

Så påverkar nya dataskyddsförordningen (GDPR) era sourcingavtal, molntjänster, rutiner och processer
Nicklas Thorgerzon, Advokat, Advokatfirman Vinge

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR)  kommer att ersätta den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. GDPR kommer att innebära stora förändringar och ställa nya krav på behandlingen av personuppgifter i er verksamhet. I samband med outsourcing aktualiseras ett antal olika frågor såsom:

 • Vilka krav ska ställas i upphandlingen?
 • Vilka rutiner och processer behöver implementeras?
 • Hur ska avtalet med leverantören utformas?
 • Vad händer om det inträffar en incident eller om leverantören inte uppfyller kraven i GDPR?

Nicklas som har mångårig och stor erfarenhet av integritetsskyddslagstiftning kommer att gå igenom de viktigaste förändringarna och nyheterna.

Digitaliseringen av tjänster kräver en ny strategi för IT-sourcingen
Lotta Ungerth, CIO, Solna stad

Vår utmaning är att alla köper IT själva och ingen har uppdraget att hålla ihop lösningarna. Men från och med nu måste vi lägga om strategin, vi kan inte längre köpa allt från alla. Vår outsourcing är avgörande för IT-effektiviteten. Solna stad sätter fokus på en mycket snabbare digitalisering av sina välfärdstjänster. 

Digitalisering och Molntjänster vänder upp och ner på våra föreställningar om outsourcing
Björn-Erik Willoch, Senior Advisor, Cordial

Dom traditionella drivkrafterna bakom outsourcing har i grunden varit mycket enkla: specialisering och ”labour arbitrage”. Lämna jobbet till någon som är bra på det, tycker om det och kan utföra det billigare. Och även om det finns många lyckade exempel så finns det ännu fler olyckliga historier. Ökad digitalisering och det geografiska oberoende som bildas genom molnbaserade tjänster förändrar fullständigt förutsättningarna för hur vi tänker på outsourcing, och vi kommer se en helt ny generation verksamheter, affärsmodeller och samverkansformer framöver, där många historiska vinnare blir förlorare och oväntade innovatörer kommer förvåna. Prepare to be Surprised!

Nobelpriset 2016 - därför vann kontraktsskrivning priset 
David Frydlinger, Advokat, Lindahl

 • Vad har Oliver Hart och Bengt Holmström vunnit pris för och vad omfattar Kontraktsteorin i övergripande drag?
 • Därför vann de nobelpriset och detta kan vi lära oss av dessa nobelpristagare
 • Så kan vi bli bättre på att hantera motstridiga intressen på marknaden

Nya LOU + dataskyddsförordningen = sant? - möjligheten att göra ändringar i upphandlade molnavtal för att efterleva de nya dataskyddsreglerna.
Anna Ulfsdotter Forssell, Advokat och Caroline Sundberg, Advokat, Advokatfirman Delphi

De nya kraven på hanteringar av personuppgifter som införs i maj 2018 genom nya dataskyddsförordningen (GDPR) medför att de flesta molntjänstavtal behöver omförhandlas och ändras för att uppfylla kraven. Den 1 januari 2017 fick vi tre nya upphandlingslagar, varav en ny LOU. De nya upphandlingslagarna innehåller för första gången uttryckliga regler om vilka ändringar i upphandlade avtal som är tillåtna. Bestämmelserna börjar gälla direkt, alldeles oavsett när själva avtalet är upphandlat. Föreläsarna kommer att gå igenom relevanta delar av de nya reglerna inom respektive område och ge sin bild av vad offentligt upphandlande enheter bör tänka på när de omförhandlar eller ingår nya molntjänstavtal.

Veni, Vidi, Xaas
Bo Andersson, IT-chef, Marginalen Bank

Bo berättar om hur Marginalen som Bank förbereder sig för den digitala morgondagen då allting levereras som tjänster. Hur ser en bank ut 2025, vad gör IT avdelningen och vilken roll har dagens IT leverantörer.

Total förändring av en verksamhet – förnyelseresan på Arbetsförmedlingens IT-avdelning
Per Guaffin, Chef för enheten Riktning och Stöd på Arbetsförmedlingens IT-avdelning, Arbetsförmedlingen


Allt ifrågasätts från grunden och en helt ny verksamhet byggs upp på helt nya principer för ledarskap, struktur och teknologi. Idag levereras nästan allt med egen personal men för att klara morgondagens krav måste nya leveransformer introduceras.

Outsourcing som förändringskraft!
Olle Jonsson, Vice President – Group CIO Caverion Corporation

Olle har under sin karriär drivit omfattande effektiviserings och -förändringsprojekt inom IT och genomfört flera outsourcingar, ofta som konsekvens eller stöd av varandra. Olle redovisar erfarenheter från de branscher han arbetat inom och berättar vad han anser blivit lättare och bättre respektive mer komplext över åren. 

Sverige och övriga Norden halkar efter Europa när det gäller digitalisering
Anders Persson, Chef Verksamhetsutveckling och IT/ Director Business Development and IT, Patent och registreringsverket (PRV)

Vad krävs det för kompetens för att lyckas med sin digitaliseringsstrategi? Anders ger en inblick i vilka kompetenser som krävs för en lyckad digitalisering.
Enligt Digitaliseringskommissionen innefattar Digital kompetens: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt, färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster, förståelse för den transformering som digitalisering innebär i samhället med dess möjligheter och risker samt motivation att delta i utvecklingen.

SMART CONNECTED aSSEMBLY!
Nicklas Tibblin, Vice President Marketing, Atlas Copco Industrial Technique AB

Den fjärde industriella revolutionen, digitalisering av fabriken, har startat! Vad innebär det, vilka problem förväntats det lösa och vilka värden hoppas den skapa inom tillverkningsindustrin?  Atlas Copco är världsledande inom avancerade monteringslösningar och leverera uppkopplade system till alla ledande fordonstillverkare globalt. Atlas Copco har tagit fram en tydlig strategi kopplad till Industri 4.0 som heter Smart Connected Assembly med fokus på det värdeskapande som möjliggörs av den digitaliserade fabriken.

Föreläsare

Anders Persson
IT-chef
Anna Ulfsdotter Forssell
Advokat
Annika Bränström
Genereldirektör & Ordförande
Björn-Erik Willoch
Senior advisor
Bo Andersson
IT-chef
Caroline Sundberg
Advokat
Daniel Forslund
Innovationslandstingsråd
David Frydlinger
Advokat
Henrik Plym-Forshell
Head of Healthcare & Welfare solutions
Ina Engelbrektson
Senior Marketing Manager Public Sector
Lasse Gunnarsson
Business Solutions Manager
Lotta Ungerth
CIO
Nicklas Thorgerzon
Advokat
Nicklas Tibblin
Vice President Marketing
Olle Jonsson
Group CIO
Per Gauffin
Chef för enheten Riktning och Stöd på Arbetsförmedlingens IT-avdelning

Se alla föreläsare

Samarbetspartners

Pris och villkor

PRIS: 7.950 kr inkl. dokumentation, två dagars frukost, lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

RABATT:

 • Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.
 • Eventuella rabattkoder anges i fältet "Fakturauppgifter"

Rabatter går ej att förena med varandra.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Kursbetyg

Tidigare deltagare berättar

Vad tyckte du var bra, generellt sett, med konferensen?

Stig Renholm, Konsult, Infraforum AB.Betyg 4/5
"Bra talare på det stora hela. Intressanta ämnen och framförallt det som handlare om digitalisering och sourcingutmaningar"

*

Carin Hamrin, Avtalsförvaltare, Region Skåne. Betyg 4/5
"Relevanta ämnen & talare, perspektiv - nuläge & framtid, bra nivå"

*

Nicklas Dannewing, Projektledare, Knowit. Betyg 4/5
"Bra info kring IT-juridik (GDPR), intressant"

*

Martin Håkansson, Business Development, CGI Sverige AB. Betyg 4/5
"Bra föreläsare, generellt bättre än förra året. Relevanta ämnen och bra diskussioner"

*

Christer Bergmark, Senior Konsult, Kontract IS Services AB. Betyg 4/5
"Bra flyt, bra arrangemang, bra moderator och hög nivå på de flesta föreläsningarna. Information och inspirerande"

*

Linda Jonsson, Projektledare, MSB. Betyg 5/5
"Bra ämnen, föreläsare, upplägg och logistik under dagarna. Bra med både gemensamma pass och individuella; valbarhet. Bra deltagare (varierande organisationer). Bra med moderator"

*

Anja Clausin, Ansvarig för Vendor Contract management på IT-enheten, Apoteket. Betyg 4/5
"Intressant att höra hur andra hanterar de frågor som jag själv hanterar och de gemensamma utmaningar vi ställs inför inom allt från sourcingstrategier, upphandlingsmetoder och avtalsinnehåll!"

*

Vi svarar dig under dagen!