Sourcing- och outsourcingavtal

Kurs: Sourcing och outsourcing - avtalsfrågor, praktiska frågor och samverkan

Beskrivning

Boka kurs: Sourcingavtal & outsourcingavtalEtt beslut att låta någon annan sköta verksamheten eller del därav (outsourcing) är en väsentlig fråga som kräver noggrann eftertanke och ett ordentligt förarbete. Detta gäller oavsett om det är en offentlig eller privat verksamhet som omfattas.

Ett avtal om sourcing eller outsourcing omfattar vanligtvis köp av tjänster under en längre tid och ofta även en överlåtelse av verksamheten eller delar därav. För att avtalet ska bli heltäckande och kunna fungera måste processen med att skriva avtalet börja tidigt och en analys göras avseende de olika förutsättningar som gäller.

Inledningsvis måste en bedömning av verksamhetsnyttan göras med en eventuell sourcing/outsourcing. Därefter måste det bedömas vilka juridiska åtgärder som blir nödvändiga, såsom förhandling med fackliga organisationer, inhämtande av samtycken från avtalsparter och bedömning av om olika regler om sekretess eller tystnadsplikt kan förhindra affären.

Kursinnehåll

Under kursen Sourcing och outsourcing - avtalsfrågor, praktiska frågor och samverkan gör vi en systematisk genomgång av de olika frågor och problemställningar som parterna ställs inför, såväl praktiska och juridiska. Vi går igenom hur de olika övervägningarna och analyserna kan göras och hur vi gör upp en strategi inför affären, hur samspelet ska kunna fungera mellan beställaren och leverantören och hur vi följer upp affären.

Vi tittar även närmare på vissa specifika rättsliga frågor som behöver belysas, såsom vilket slags avtal som bör upprättas och vad vi särskilt behöver tänka på som ska ingå däri. Därtill går vi även in på hur arbetsrätten, regler om tystnadsplikt och sekretess, personuppgiftslagen jämte upphovsrätten och licensavtalen kan påverka affären.

Kursprogram

Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Dag 1

Inledning
Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Strategi för sourcing av IT-verksamhet
Mats Alerius och Mattias Lundmark, Acando

Val av form för outsourcing och avtalslösning

Mätning för uppföljning, styrning och utvärdering. Benchmarking och dess roll i avtalet
Anders Edlund, ISG

Dag 2

Arbetsrättsliga förutsättningar
• Skydd av arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag och verksamheter.
• Praktikfall
Mikael Nelson, Time Advokatbyrå

Kan man förutsäga vilken leverantör som är bäst?
Gösta Ljungberg, PA Consulting

Personuppgiftsbehandling vid outsourcing                            
Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Upphovsrätt

• Immateriella rättigheter om olika typer av avtal
• Vilka rättigheter omfattas av upphovsrätten?
• Licensavtal och programvaruavtal

Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

Outsourcingrelationen - ett samspel mellan likvärdiga partners

Göran Francke, IFi

Avslutning
Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Certifieringsprogrammet Avtalsstrateg

Kursen Sourcing- och outsourcingavtal Ingår som delkurs i Avtalsstrategsprogrammet. Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen nedan.  

Säkra verksamhetens mest kritiska IT-kompetens

IT utgör en alltmer dominerande och komplex del av verksamheters kärnprocesser. Ökande risker och ökande kostnader ställer allt större krav på dem som ansvarar för upphandling av produkter och tjänster inom IT-området. Kompetensen för att etablera framgångsrika IT-avtal är en verksamhetsstrategisk resurs, som i likhet med andra strategiska resurser bör finnas ”in house”.
Institutet för informationsteknologi erbjuder ett utbildningsprogram som effektivt leder fram till erforderlig kompetens för att klara dagens högt ställda krav. För att verifiera erhållen kompetens avslutas programmet med muntligt och skriftligt prov och utfärdande av certifieringsbevis vid godkännande.
Vårt certifieringsprogram riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med IT-avtalsfrågor. Utbildningen genomförs i Stockholm och omfattar fyra kurser som kan tas i valfri ordning. Programmet avslutas med ett certifieringsmöte.

Bland föreläsarna

Conny Larsson
Advokat
Göran Francke
Senior Advisor Sourcingdagarna
Gösta Ljungberg
Managing Consultant
Hans Nicander
Advokat
Mats Alerius
Head of Management Consulting
Mattias Lundmark
Expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 14.450 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

Kursbetyg

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

Lennart Persson, Sektionschef, Stockholms universitet. Betyg 5/5
"Att det täckte ett så pass brett område. Mycket kunniga föreläsare"

*

Viktoria Engqvist, Contract Manager, IF IT Services A/S. Betyg 5/5
"Relevanta ämnen för mitt jobb. Bra föreläsare."

*

Linda Jonsson, projektledare, MSB. Betyg 5/5
"Engagerade talare. Logistik, korta pauser inlagda, kursmaterialet. Nätverkande med andra deltagare. Intressanta ämnen, lärorikt. Flera olika talare."

*

Patrick Maskåll, Kundansvarig LKDATA, Linköpings kommun. Betyg 5/5
"Genomgående bra kurs med kompetenta och engagerande föreläsare"

*

Elin Brundin, Manager Infrastructure & Operations, Thomas Cook NE AB. Betyg 5/5
"Många talare som är specialister inom sina respektive områden - bra, korta informativa pass. Verklighetsförankrat."

*

Pär Lissäng, IT-ansvarig på UC AB i Stockholm. Betyg: 5/5
"Bra och entusiastiska föreläsare"

*

Terje Carlsson, upphandlare, Arbetsförmedlingen. Betyg 5/5
”Intressant innehåll, gav många tankeställare. Sammantaget tycker jag att det har varit en bra, givande och inspirerande utbildning. Kanske skulle det vara bra att tillföra fler konkreta exempel”.

*

Aida Kovacevic, ekonomicontroller IT-avdelning, SCB Statisiska centralbyrån. Betyg 5/5
”(Bra) Föreläsningar, intressant ämne. Bra med verklighets-, praktiska exempel”.

*

Ulf Aspholm, Infra-arkitekt, Försäkringskassan. Betyg 5/5
"Hela innehållet var mycket bra upplagt."

*

Loritha Karlsson, upphandlare, SCB Statistiska centralbyrån, Stockholm. Betyg: 4/5
"Bra info, intressant ämne"

*

Markus Sanderfelt, advokat, Advokatfirman Gärde & Partners AB. Betyg 4/5
"Bra orientering för mig som innan inte var särskilt bekant med sourcing och sourcingavtal"

Läs mer på: ifi.se/vara-referenser

Har du frågor om kursen?