Praktiskt införande av nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kurs: Grundkurs i nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursbeskrivning

Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


De flesta har idag hört talas om EU:s nya dataskyddsförordning ”General Data Protection Regulation”, GDPR, som träder i kraft den 25:e maj 2018.  Men vad innebär då den nya förordningen för dig din verksamhet - i praktiken? Genom att utbilda dig och din organisation nu så skapar du förutsättningar för att arbeta med nya dataskyddsförordningen inte bara på ett säkert, utan också på ett möjlighetsbaserat sätt. Läs mer om den nya dataskyddsförordningen här!

Vi erbjuder dig en gedigen, komplett och praktiskt inriktad grundutbildning som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt förbereda organisationen för införande av nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kommer att få en teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Under två intensiva utbildningsdagar får du lära dig mer om vad den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) omfattar samt hur du säkrar att du förbereder dig på bästa sätt. Var börjar vi och vad är viktigast? Vi tittar också på skillnaderna mellan den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen.

Utbildningsdagarna hjälper dig att kartlägga och inventera befintliga processer för att identifiera var personuppgifter hanteras och vilka integritetsrisker som finns.

Utbildningen fokuserar på vad den nya dataskyddsförordnigen innebär för din verksamhet samt hur du ser till att du uppfyller kraven och är GDPR-compliant när den träder i kraft i maj 2018.

Dessa utbildningsdagar ingår som en del av Diplomerad Dataskyddsstrateg och fungerar också som en fristående utbildning.

Du får under utbildningen kunskap om:

  • Vad den nya allmänna dataskyddsförordningen omfattar och innebär
  • På vilket sätt din verksamhet behöver agera och förbereda sig med utgångspunkt i den nya förordningen
  • Hur den nya förordningen skiljer sig från personuppgiftslagen, som den ersätter
  • Hur persondata får samlas in, lagras, och användas
  • Hur du kartlägger och inventerar du system, information och personuppgifter
  • Identifierar vilka integritetsrisker som finns
  • Säkrar att du dokumenterar och hanterar information på ett korrekt sätt
  • Hur du arbetar praktiskt med förberedelse enligt Datainspektionens ”13-punktslista”. 
    Ladda ner checklistan som PDF här!

Lärare:

Conny Larsson, ordförande och advokat på Advokatfirman Gärde och Partners, Ammi Södergård från Olingo, Hans Nicander från Nicander Advokatbyrå och Christina Arrhult Björk och Maria Nyrén Ivarsson, Senior legal advisor på CM Juridik.

Kursprogram

Dag 1

Inledning dag 1, allmänna frågor
Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners AB

Framväxten av dataskydds-lagstiftningen och bakgrunden till GDPR
Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

Väsentliga skillnader mellan personuppgiftslagen (PuL) och GDPR
Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

GDPR:s tillämpningsområde – när gäller reglerna?
Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners AB

Förberedelsen inför GDPR – utifrån Datainspektionens ”13-punktslista”
Christina Arrhult Björk & Maria Nyrén Ivarsson, CM Juridik AB

Förberedelsen inför GDPR – utifrån Datainspektionens ”13-punktslista”
Christina Arrhult Björk & Maria Nyrén Ivarsson, CM Juridik AB

WORKSHOP - Vi gör en inventering av vår behandling av personuppgifter och våra PuB-avtal
Christina Arrhult Björk & Maria Nyrén Ivarsson, CM Juridik AB

Dag 2

Inledning dag 2, Övergripande bild av förberedelser och genomförande av dagen
Ammi Södergård, Olingo

Steg 1. Information och medvetande.
Vilka ska informeras och hur?
Ammi Södergård, Olingo

Steg 2. Första bedömning om påverkan. 
Kartläggning av informationsflödet av personuppgifter. Vilka ska genomföra dessa och hur går man tillväga?
Ammi Södergård, Olingo

Steg 3. Nulägesanalys GDPR. 
Hur väl uppfyller organisationen kraven i den kommande förordningen?
Ammi Södergård, Olingo

Steg 4. Verifiera och prioritera
Ammi Södergård, Olingo

Steg 5. Avtal- och dokumentöversyn. 
Översyn av avtalsmallar samt översyn av befintliga avtal.
Ammi Södergård, Olingo

Steg 6. Projektet – Implementation och planering av sin GDPR-anpassning
Ammi Södergård, Olingo

Huvudprocesser kring GDPR
Genomgång och diskussion av huvudprocesser som bör ses över eller skaps och sedan implementeras. Processägarskap, uppföljning och efterlevnad.
Ammi Södergård, Olingo

Sammanfattning och avslutning
Conny Larsson, Advokatfirman, Gärde & Partners & Ammi Södergård, Olingo

Föreläsare

Ammi Södergård
Verksamhetskonsult
Christina Arrhult Björk
Senior legal advisor
Conny Larsson
Advokat
Hans Nicander
Advokat
Maria Nyrén Ivarsson
Senior legal advisor

Se alla föreläsare

Diplomerad Dataskyddsstrateg

Kursen Praktiskt införande av Den Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ingår som delkurs i Diplomerad Dataskyddsstrateg programmet. Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen nedan.  

IFi erbjuder dig att bli Diplomerad Dataskyddsstrateg. Det är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt förbereda organisationen för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Vår ambition är att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt se till att din verksamhet är compliant med den nya förordningen när den träder i kraft.

Utbildningarna fördjupar sig i genomgång av den allmänna dataskyddsförordningen, förberedande åtgärder, hur du hanterar personuppgifter, vilka konsekvenser nya förordningen få för IT- och informationssäkerhet och du får också lära dig mer om informationsskyldighet, personuppgiftsbiträdesavtal och undantagen. Vi säkrar din kompetens i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) genom våra utbildningar.

Pris och villkor

PRIS: 13.950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Boka

Kurskalender

22-23 janFullbokad
15-16 febVisa detaljer
26-27 marVisa detaljer
12-13 aprVisa detaljer
24-25 majVisa detaljer
7-8 junVisa detaljer

Kursbetyg

Vad tyckte du var bra generellt sett med kursen?

Emelie Wattman, Personaladmin,
Eurocon Consulting AB. Betyg 4/5
Det har varit väldigt gedigen och successivt stegrande. 

*

Silvia Modin, VD,
Finanskompetens FU AB. 
Matnyttigt innehåll, bra case, bra teori varvat med praktiska exempel.

*

Cathrine Gustafsson, Ansvarig kundsupport,
Actic Sverige AB. Betyg 5/5
Inspirerande. Bra med olika föreläsare med olika "synvinklar"

*

Magdalena Makowski, Jurist,
Xeeda AB
Bra med så mycket praktiska övningar

Har du frågor om kursen?