Licensavtal programvaror och rättigheterna

Kurs: Licensavtal, programvaror och rättigheterna

Kursbeskrivning

Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Boka kurs: Licensavtal, programvaror, rättigheterProgramvaror och licenser utgör en allt större del av IT-verksamhetens budget, men ofta glöms detta bort. Ofta är licensavtalen långa och många upplever det som svårt att komma bort från dem. Men genom att ha ordning och reda på licenser och väl avvägda leverantörsavtal kan du både sänka kostnaderna och undvika onödiga tvister.

Utbildningen Licensavtal, programvaror och rättigheterna tydliggör relationen mellan teknologi, juridik och kommersiella villkor. Du får lära dig mer om de upphovsrättsliga reglerna rent allmänt och särskilt för vad upphovsrätten innebär för dina informationssystem och programvaror. Du får också en genomgång av det upphovsrättsliga skyddet och vad det innebär för era programvaror.

Ur innehållet:

  • Immaterialrättsligt skydd av programvaror - vilka möjligheter finns?
  • Utforma alternativa villkor om rättigheter bättre anpassade för specifika situationer än de som finns i de vanligaste IT-avtalen
  • Undvik obehagliga överraskningar med betydande ersättningskrav från rättighetsinnehavaren som följd genom ökad kunskap om hur licenser och rättigheter påverkas vid överlåtelse av delar eller hela företaget 
  • Så utformar du ett tydligt och balanserat avtal som tar hänsyn till både kundens och leverantörens intressen för att undvika framtida tvister

Utbildningen bjuder på djupgående föreläsningar från flertalet experter inom området och avslutas med en workshop där du får omsätta din kunskap i praktiken.

Målgrupp:

Utbildningen Licensavtal, programvaror och rättigheterna vänder sig till personal hos beställare och leverantörer som upphandlar eller tillhandahåller system där programvara ingår, men även till IT-personal, system- och programutvecklare eller beslutsfattare, som behöver kunskaper inom området eller fräscha upp sina tidigare kunskaper.

Kursprogram

Dag 1


Inledning

  • Bakgrund
  • Problemställning
  • Omorganisationer och outsourcing

Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Allmänt om upphovsrätt
Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

Rättigheterna till system och programvara, utvecklingsprojekt
Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

Upphovsrätt till programvara - ny praxis från EU-domstolen
Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

Licensavtal och licensvillkor, molntjänster
Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

Rätten till immateriella rättigheter
Gustav Linge, Advokatfirman Werner

Källkodsdeposition och företagshemligheter
Gustav Linge, Advokatfirman Werner

Dag 2


Om volymavtal, begrepp och förhandling
Mathias Kos, Notrex AB

Licensieringsmodeller i din IT-miljö
Mathias Kos, Notrex AB

Erfarenheter kring en audit
Mathias Kos, Notrex AB

Revisioner och tilläggsavtal

Speciella licensavtalsfrågor, intrång m.m
Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

Workshop - en tvist!
Hans Nicander och Conny Larsson

Certifieringsprogrammet Avtalsstrateg

Kursen Licensavtal, programvaror och rättigheterna ingår som delkurs i Avtalsstrategsprogrammet. 
Läs mer om rabatter och delkurserna via knappen nedan.  

Säkra verksamhetens mest kritiska IT-kompetens

IT utgör en alltmer dominerande och komplex del av verksamheters kärnprocesser. Ökande risker och ökande kostnader ställer allt större krav på dem som ansvarar för upphandling av produkter och tjänster inom IT-området. Kompetensen för att etablera framgångsrika IT-avtal är en verksamhetsstrategisk resurs, som i likhet med andra strategiska resurser bör finnas ”in house”.
Institutet för informationsteknologi erbjuder ett utbildningsprogram som effektivt leder fram till erforderlig kompetens för att klara dagens högt ställda krav. För att verifiera erhållen kompetens avslutas programmet med muntligt och skriftligt prov och utfärdande av certifieringsbevis vid godkännande.
Vårt certifieringsprogram riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med IT-avtalsfrågor. Utbildningen genomförs i Stockholm och omfattar fyra kurser som kan tas i valfri ordning. Programmet avslutas med ett certifieringsmöte.

Föreläsare

Conny Larsson
Advokat
Gustav Linge
Advokat
Hans Nicander
Advokat
Mathias Kos
Senior Software Asset Management Consultant

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 13.950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

28-29 majVisa detaljer

Kursbetyg

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

Hans Rehn, Inköp/Licenser, Sigma IT Consulting Sweden AB. Betyg 5/5
"Den juridiska aspekten"

*

Sven Österlund, Senior Konsult, B3IT Ledning AB. Betyg 4/5
"Kompetenta lärare, bra diskussioner"

*

John Lagström, IT-strateg, Domstolsverket. Betyg 5/5
"En mycket bra kurs med ändamålsenligt innehåll och mycket kompetenta föreläsare, jag använder det jag lärde mig under kursen dagligen i mitt arbete som IT-strateg.”

*

Kjell Ehrström, LifeCycle Manager, Xylem Water Solutions Global Services AB. Betyg 5/5
"Kunniga föreläsare, kursen omfattade områden som är mindre spridd"

*

Stian Sörgaard, License Manager, Evry. Betyg 5/5
"Jättebra - speciellt dag två med tema Revision. Hjälper och ger stöd till kunder som får detta, eller gör Compliancerapporter. Många bra tips."

*

Carina Eriksson, Licensadministratör, Gävle Kommun. Betyg 5/5
"Bra innehåll och helhet, en mycket bra kurs. Alla som arbetar med licenser rekommenderar jag verkligen att gå denna kurs."

*

Håkan Briggner – Software Asset Manager – Västra Götalandsregionen. Betyg 5/5
"Intressant innehåll. Givande diskussioner och kompetenta föreläsare! Viktig kunskap för såväl inköpare som Licensansvariga."

Läs mer på ifi.se/vara-referenser

Har du frågor om kursen?