Informationssäkerhet enligt nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kurs: Praktiskt arbete med Informationssäkerhet enligt Nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursbeskrivning

Datum29 januari 2018 - 30 januari 2018
Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12
Boka i min kalender


Dessa utbildningsdagar fördjupar sig på den nya dataskyddsförordningen med särskilt fokus på informationssäkerhet. Information är en av de viktigaste tillgångarna i våra verksamheter och informationssäkerhet handlar om åtgärder som på bästa skyddar och hanterar vår information. I den nya dataskyddsförordningen kommer kraven på informationssäkerheten att skärpas ytterligare.

En korrekt hantering av information kräver att vi har IT-system, processer och rutiner som säkrar att vi kan följa de krav som nya dataskyddsförordningen ställer på vår säkerhet. I denna utbildning går vi igenom de krav på säkerhetsåtgärder som vi bör åta gällande till exempel incidentrapportering och konsekvensbedömningar. Du får också veta mer om vad det uttryckliga kravet på inbyggt dataskydd och privacy by design omfattar och hur du kan arbeta proaktivt för att säkra att din verksamhet lever upp till nya förordningen när den träder i kraft i maj 2018.

Vi ger dig en gedigen teoretisk grund att stå på och du får även öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Dessa utbildningsdagar ingår som en del av vårt program Diplomerad Dataskyddsstrateg och fungerar även som en fristående utbildning.

Du får fördjupad kunskap om:

  • Vilken påverkan den nya dataskyddsförordningen har på vår informationssäkerhet? Vad är viktigt att tänka på och vad kan vi göra för att proaktivt förbereda oss för de nya reglerna?
  • Vi tittar närmare på kraven på inbyggt dataskydd, Privacy by Design. Hur uppfyller vi kraven på inbyggt dataskydd såväl juridiskt som tekniskt?
  • Du kommer att få öva praktiskt på att göra en hotbilds-, risk- och sårbarhetsanalys och vi diskuterar laglighet, lämplighet och eventuellt tillkommande åtgärder.
  • Vilka säkerhetsstandarder är lämpliga att utgå ifrån? Vi tittar närmare på ISO27000/31000.
  • Vi fördjupar diskussionen kring hantering av personuppgiftsincidenter på lämpligt sätt och hur vi säkerställer att det finns en fungerande process för att hantera incidenter.

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1: Säkerhetskraven i GDPR, juridisk utformning och innebörd

Genomgång och diskussion kring de olika skyldigheterna

Praktisk innebörd av säkerhetskraven i GDPR

Kraven på inbyggt dataskydd, Privacy by design

Riskhanterings samt kontinuitetsplanering/hantering (Continuity management) 
Ammi Södergård, Olingo

Ledningsdokumentation
Ammi Södergård, Olingo

Riskhantering – Praktisk övning samt diskussioner hur man kartlägger risker och hanterar dessa.
Ammi Södergård, Olingo

Kontinuitetshantering -  består av tre delar, vad ska man göra när avbrottet sker, hur fortsätter man arbeta och hur återgår man till det normala.
Ammi Södergård, Olingo

Kontinuitetsplanering – Praktisk övning samt diskussioner
Ammi Södergård, Olingo

Dag 2: Incidenter, säkerhetsstandarder, kontroll och uppföljning

Vad är en personuppgiftsincident?

Så hanterar vi en personuppgiftsincident – vem gör vad

Vilka krav ställs på individer respektive våra system? Vad kan automatiseras?

Dessa säkerhetsstandarder kan vara tillämpliga – ISO27000 m.fl.

Förhållandet mellan NIS-direktivet och nya dataskyddsförordningen

Så arbetar vi med loggning, kontroll och uppföljning av säkerheten

Diplomerad Dataskyddsstrateg

Kursen Praktiskt införande av Den Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ingår som delkurs i Diplomerad Dataskyddsstrateg programmet. Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen nedan. 

IFi erbjuder dig att bli Diplomerad Dataskyddsstrateg. Det är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt förbereda organisationen för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Vår ambition är att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt se till att din verksamhet är compliant med den nya förordningen när den träder i kraft.

Utbildningarna fördjupar sig i genomgång av den allmänna dataskyddsförordningen, förberedande åtgärder, hur du hanterar personuppgifter, vilka konsekvenser nya förordningen få för IT- och informationssäkerhet och du får också lära dig mer om informationsskyldighet, personuppgiftsbiträdesavtal och undantagen. Vi säkrar din kompetens i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) genom våra utbildningar.

Bland föreläsarna

Ammi Södergård
Verksamhetskonsult
Conny Larsson
Advokat
Ove Bristrand
Senior Cloud Advisor

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 13.950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

29-30 janBoka
5-6 marVisa detaljer
19-20 aprVisa detaljer
31-1 junVisa detaljer

Vi svarar dig under dagen!