Diplomeringsmöte Dataskyddsstrateg

Diplomeringsprogrammet Dataskyddsstrateg

Diplomeringsmötet är sista steget i programmet Dataskyddsstrateg. För att verifiera erhållen kompetens avslutas programmet med muntligt och skriftligt prov och utfärdande av diplomeringsbevis vid godkännande. 

Du kan nu utbilda dig till Diplomerad Dataskyddsstrateg som är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna förbereda din organisation för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Vår ambition är att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt se till att din verksamhet behandlar personuppgifter i enlighet med den nya förordningen när den träder i kraft.

Utbildningarna fördjupar sig i genomgång av den allmänna dataskyddsförordningen, förberedande åtgärder, hur du hanterar personuppgifter, vilka konsekvenser nya förordningen får för Informationssäkerhet och du får också lära dig mer om informationsskyldighet, personuppgiftsbiträdesavtal och undantagen. Vi säkrar din kompetens i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) genom våra utbildningar.

Ordförande för diplomeringsprogrammet

Pris och villkor

PRIS: 2.950 kr inkl. diplom och fika. Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Diplomeringsmötet genomförs efter 4 genomförda kurser inom Dataskyddsstrategprogrammet. Ev. återbud ska anmälas senast 3 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 2 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 2 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka diplomeringsmötet

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

15 marVisa detaljer
15 junBoka

Har du frågor om kursen?