Att lyckas med innovation och digitalisering genom IT-sourcing

Vill du veta mer om utbildningen?
Välkommen att boka en plats på vår inspirationsfrukost den 19 maj. Läs mer här!

Kursbeskrivning

Datum07 december 2017
Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Efterfrågan på nya digitala tjänster blir allt större från såväl privata företag som inom offentlig sektor. Detta ställer höga krav på innovationsförmågan i IT-sourcing. Många upplever att deras sourcingavtal begränsar dem i digitaliseringen och behöver hitta nya vägar för att lyckas bli mer innovativa. Hur kan dagens modell för IT-sourcing förenas med kundernas innovationsbehov?

Hållbarhet, globalisering och digitalisering är megatrender som påverkar alla verksamheter i dag. Men smarta lösningar kräver också nya innovationer. För många kunder och leverantörer av IT-sourcing innebär det ett dilemma, eftersom det anses svårt att förena innovation med de ständigt närvarande kraven på kostnadseffektivitet. Den som inte lyckas hitta svaret på dilemmat riskerar att bli omsprungen av mer innovativa konkurrenter och få hantera kunders missnöje.

Vi erbjuder en heldagsutbildning som ger dig de verktyg du behöver för att höja innovationsnivån i din verksamhet och se till att din IT-sourcing blir en möjliggörare till detta i stället för en begränsning.

Ur dagens innehåll:

 • Så analyserar du organisationens innovationsbehov
 • Framgångsrika strategier för innovation och stärkt innovationsförmåga
 • Att skapa en framgångsrik sourcingrelation genom tydlig ansvars- och rollfördelning och lämpliga samarbetsformer
 • Hur du kan gå till väga för bygga in mer innovationskraft i kommande och existerande sourcingaffärer

Utbildningen bygger på forskningsstudier från Handelshögskolan i Stockholm, och ger dig evidensbaserad kunskap och praktiska verktyg kombinerat med verkliga exempel och case.Under en intensiv dag kommer vi att arbeta tillsammans med att fastställa vad kunder och leverantörer behöver göra och tänka på för att kunna leverera mer innovationskraft i sin affärsrelation. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som är direkt användbara i arbetet med sourcingstrategier, samt vid implementering av förbättringsprogram som syftar till ökad innovation i en befintlig sourcingrelation.

Kursprogram

Datum07 december 2017
Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Innan utbildningen

För att anpassa innehållet till deltagarnas aktuella utmaningar kommer alla att få möjlighet att påverka teman och frågeställningar genom en enkel webbenkät. Du får dessutom ta med en egen utmaning kring innovation och IT-sourcing att utgå från i diskussioner under dagen. Utbildningen blir som bäst i interaktionen mellan olika erfarenheter, och alla medverkande förväntas delta i diskussionerna på något sätt.

Efter utbildningen

Som en del i programmet får du med dig kursdokumentation från de olika föreläsningarna. Dessutom ingår ett white paper med titeln ”Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing” samt boken ”Växla upp innovationskraften – skapa nya värden genom partnerskap.

Kursdagen

Innovation i IT-sourcing, introduktion till området – utmaningar och trender

 • Outsourcing och sourcing – vad säger forskningen? Vad är viktigt för att lyckas?
 • Innovation – hur definierar vi begreppet och hur kan man tänka kring det?

Presentation av modeller
Metod och modell - så arbetar du med din innovationsstrategi

 • Tillämpning av innovationsstrategin i din egen verksamhet
 • Praktisk tillämpning av modeller på egna fall

Erfarenheter i praktiken
Sourcing med innovationsambitioner

 • Dilemmat med innovation i sourcing – presentation av aktuella forskningsresultat

Workshop
Att skapa förutsättningar för innovation i IT-sourcing

 • Vilka vägar framåt finns det och hur undviker du fallgroparna
 • Verkningsfulla handlingsalternativ för att öka innovationskraften

Vidare arbete och diskussion avseende faktiska erfarenheter av dilemmat med innovation och sourcing. Modelltillämpning och erfarenhetsutbyte.

Föreläsare

Jon Rognes
Deputy Secretary General
Mattias Axelson
Ekonomie doktor

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 9 995 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

7 decBoka

Har du frågor om kursen?