Affärsmodeller & affärsmodellinnovation

Lär dig att arbeta med affärsmodellen som centralt verktyg i utvecklingsarbetet

Kursbeskrivning

Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm


Många företag och organisationer har idag en insikt om att de behöver arbeta alltmer fokuserat och strukturerat med affärs- och verksamhetsutveckling för att kunna säkerställa långsiktig konkurrenskraft och tillväxt på dagens snabbrörliga marknader. Vi behöver kunna möta ökade krav på flexibla, hållbara och digitaliserade affärsmodeller och även kunna tillgodose förändrade behov och beteenden hos våra kunder och medborgare.

Utbildningsdagarna ger dig grunderna avseende hur du kan arbeta strukturerat och genomtänkt med affärsmodeller och affärsmodellinnovation i ditt företag eller organisation. Syftet är att du ska få ökad kunskap och konkreta metoder för hur du kan använda affärsmodellen som centralt verktyg i din affärs- och verksamhetsutveckling. Målet är att du ska kunna praktiskt tillämpa det du lärt dig efter avslutad utbildning. Du ska också ha fått en större förståelse för hur dessa metoder och verktyg tydligt bidrar till organisationens framgång.

Teori och övning – för bästa pedagogiska mix

Utbildningsprogrammet är upplagt efter den mix av pedagogiska metoder som vi sett ger deltagarna den rätta balansen av teori och praktisk tillämpning. Kursdeltagarna ska ges de bästa förutsättningarna för att kunna omsätta sina nya kunskaper i konkret handling efter utbildningen.

Affärsmodellen

Begreppet affärsmodell används sedan många år i såväl den akademiska världen som i näringslivet för att beskriva hur företag och organisationer skapar olika värden. Syftet med att använda en affärsmodell är att förenkla och tydliggöra det viktiga i värdeskapandet, och att öka förståelsen för företagets komplexa verklighet. Affärsmodellen och dess ingående komponenter beskriver vad vi erbjuder, till vem, hur vi når dem och hur vi behåller och utvecklar våra relationer samt vilka intäkter vi kan förvänta oss. Den beskriver hur vi tar fram våra värdeerbjudanden genom processer, kompetenser, strukturer och vad dessa får kosta för att leverera den vinst som vi förväntar oss.

Du får fördjupad kunskap om:

  • Hur du tar utvecklingsarbetet från strategi till affärsmodell
  • Hur du arbetar strukturerat med affärsmodellcanvasen som centralt utvecklingsverktyg i din verksamhet
  • Att arbeta med analys och innovationer av affärsmodeller enligt en strukturerad metod
  • Hur du definierar tydliga och attraktiva värdeerbjudanden och utvecklar affärsmodeller som fungerar
  • Hur du visualiserar verksamhetens affärslogik, värdeerbjudande, kundsegment, kanaler och relationer och hur dessa hänger ihop med verksamhetens strukturer och processer
  • Hur du säkerställer en affärs- och verksamhetsutveckling som gör ditt företag väl rustat för att möta nya marknadsförhållanden
  • Du kommer också att få massor av inspiration och energi och koll på globala trender och den senaste affärsmodellutvecklingen.
  • Inblick i digitaliseringens roll för affärsmodellutvecklingen för dagens företag och organisationer

Målgrupp: 

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur du kan arbeta framgångsrikt med affärsmodellen som centralt verktyg i din affärs- och verksamhetsutveckling. Du kan exempelvis arbeta som affärsutvecklare, affärsutvecklingschef, vd, sälj- eller marknadschef, ansvarig för innovation och utveckling, CIO, som projektledare eller på annat sätt är involverad i arbetet med organisationens affärs- och verksamhetsutveckling och affärsmodellering. 

Föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 15 950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Kursbetyg

”Engagerad, inspirerande och pedagogisk lärare som förmedlar sin kunskap på ett utmärkt sätt!”

*

”En utbildningsresa som gav mig konkreta verktyg för att komma vidare som affärsutvecklare”

*

”Grymt bra och inspirerande!”

*

”Jag betraktar idag omvärlden och mitt eget sammanhang på ett nytt sätt”