Våra konferenser

Vi på IFi har arrangerat konferenser rörande sourcing och IT-rätt sedan 1995. Detta för att tillgodose olika behov av kunskap, handledning och problemlösning vid val av sourcing. Allt i syfte att skapa bästa beslutsunderlag i förändringsarbetet. Samtidigt innebär den snabba tekniska utvecklingen och de alltmer komplicerade relationerna mellan olika parter såväl risker som utmaningar. 

Fundamentet för att säkra verksamhetens kärnprocesser utgörs av avtal på olika nivåer. Avtal som är tydliga och ändamålsenliga för att garantera en effektiv process, samtidigt som berörda parters individuella intressen tillvaratas. Vi vill bidra till att skapa bästa möjliga villkor och kundnytta för alla parter.

Vi har partnerskap med flera av marknadens största IT-leverantörer, advokatfirmor och rådgivare – allt för att säkerställa att vi ligger i framkant med kunskapen inom IT.

Våra årligt återkommande konferensen är Sourcingdagarna och IT-rättsforum. En stor nyhet för i år är konferensen - Framtidssäkrad IT-organisation. Läs mer om de olika konferenserna nedan!

Samarbetspartners Sourcingdagarna

Våra föreläsare

Ulf Eriksson
Produktchef, ReQtest
Reidar Larsson
Project Manager, Samtrafiken i Sverige AB
Göran Francke
Senior Advisor Sourcingdagarna, Institutet för informationsteknologi
Michael Buczek
Head of IT Strategy, Telenor Sverige
Ulf Nygren
Outsourcing Director Public sector, Tieto
Anders Bergman
Seniorkonsult, B3IT Management AB
Mats Hultin
CIO and Head of Group ICT, Saab Group
Erik Linnarsson
Advokat, Delägare, Advokatfirman Lindahl
Daniel Lundqvist
Advokat, Partner, Kahn Pedersen
Johan Kahn
Advokat, Partner, Kahn Pedersen
Erik Olsson
Advokat, Partner, Kahn Pedersen
Knut Sahlström
Seniorkonsult/Ägare, Sahlströms IT Etablering
Jennie Malmberg
Advokat, Gärde & Partners
David Hertzman
Advokat, Gärde & Partners
Sara-Li Olovsson
Advokat, Delphi
Caroline Sundberg
Advokat, Delphi
Anna-Karin Hatt
VD, Almega
Mattias Lundmark
Expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning, Acando
Patrik Lindahl
Drift och Supportchef, Folkuniversitetet
Anders Perméus
Chefsjurist/Grundare, Avtal24
Mattias Forsberg
Executive Vice President and CIO, SAS
Jonas Persson
Teamansvarig forensiska utredningar, Bitsec
Torbjörn Sundborg
Seniorkonsult, Relestor Konsult
Anders Christner
Advokat, Advokatfirman Lindahl
Björn Persson
Enteprenör, Aktiebolaget Finit
Anders Persson
IT-chef, PRV
Richard Livijn
Senior Consultant, VD, Sourcing Professionals Nordic AB
Gösta Ljungberg
Managing Consultant, PA Consulting Group
David Frydlinger
Advokat, Advokatfirman Lindahl
Gustav Linge
Advokat, Advokatfirman Linge
Torleif Stenberg
Strategisk Inköpare, Region Skåne
Elisabeth Stjernstoft
Director Business IT, Tele2
Mathias Kos
Senior Software Asset Management Consultant, Notrex AB
Nils Knutsson
Senior Advisor, Tieto
Mats Ohlén
Advokat, Time Advokatbyrå
Jonas Forzelius
Advokat, Time Advokatbyrå
Mats Alerius
Head of Management Consulting, Acando
Bertil Nordlund
VD, Know IT Business Consulting AB
Pernilla Norman
Advokat, konsult, Advokatfirman LexIT
Ola Källgården
Manager och ITSM konsult, Olingo Consulting
Ulf Johansson
Konsult, Knowit
Hans Nicander
Advokat, Nicander Advokatbyrå
Sandra Hanson
Advokat, MarLaw
Conny Larsson
Advokat, Gärde & Partners
Agne Lindberg
Advokat, Delphi