Talarintervju

Intervjuer inför konferensen Framtidssäkrad IT-organisation

Digitaliseringen ställer nya krav på kompetenser och sammansättning av IT-avdelningen. Inför konferensen Framtidssäkrad IT-organisation den 24 oktober frågade vi tre erfarna CIO:er vilka ser de som de största förändringarna vad det gäller roller och kompetenser på sin avdelning.

Susanne Gyllhamn, CIO, Telge

Framför allt behöver man säkerställa att man har kompetenser i teamet som ta dialogen med kunderna om deras behov av nya digitala tjänster och lösningar. Individer som kan förstå vad kunden behöver i sin verksamhet, eller vad kundens kund kommer att vilja ha tillgång till inom en snar framtid? Hur ersättningsrekryterar vi, vilka frågor ställer vi oss? Organiseringen spelar också roll. Hur är vi strukturerade för att kunna tillgodose både business as usual och samtidigt utveckla våra leveranser och tjänster?

Hans Blomgren, CIO, Sandvik

IT är ur en aspekt idag ”var mans egendom” och visst finns det delar som är mer allmänna än tidigare men det genuina och unika IT-kompetensen, flöden, integration, arkitektur, säkerhet etc. behövs mer än någonsin. Vi ser mycket tydligt ett kraftigt ökat krav på just IT-arkitekter och integrationskompeten för digitala lösningar.

Elisabeth Stjernstoft, Business Director IT, Tele2

Vilka förändringar som behövs beror på varifrån organisationen kommer och vart den är på väg. I min tidigare roll som CIO Apoteket där det var outsourcat till en väldigt hög grad tog vi hem de strategiskt viktiga funktionerna såsom arkitekter, onlineutvecklare, integration och BI bland annat – och byggde kompetenscenter för dessa områden där vi mixade interna kompetens med partners, med ledstjärnan att Apoteket alltid självt ska sitta i förarsätet. Styrkor hos Apoteket var just avtal, processer och relationer med partners. Har man en större andel inhouse-kompetens inom levererans, behöver man ofta bygga upp kompetens kring leverantörsstyrning, inkl. avtal, processer och systematik och struktur i hanteringen av partner-relationerna.

Läs mer om konferensen Framtidssäkrad IT-organisation här!